Ninja : Berlapang-lapanglah dalam majlis


DSC_0215_2-2

ALLAHU RABBI...
ALLAHU RABBI....ALLAHU RABBI...

AKU LEBIH TAKUT KEPADA ALLAH, 
KERANA ALLAH AKAN MENYOAL AKU NANTI , "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." 

(Surah 58. AL MUJAADILAH - Ayat 11)
Subhanallah itu Allah yang punya
Subhanallah itu Allah yang punya

DSC_0337

"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya". 

[an-Nisa':49]


Nabi Ibrahim dengan seekor burung kecil

burung kecil terbang, mengisi air dalam paruhnya, 
lalu menyiram ke api yang membakar . 

Perbuatan itu diperhatikan oleh makhluk Allah yang lain 
lalu mereka menegur burung . 

Bagi mereka perbuatan burung itu yang mengambil air dengan paruh yang kecil, 
lalu menyiram ke atas unggun api yang besar itu, 
hanyalah perbuatan sia-sia, 

kerana api yang membakar 

Nabi Ibrahim terlalu besar dan marak menyala, 
pasti sahaja takkan terpadam dengan air yang disiram . 

Burung itu menjawab dengan penuh keyakinan
Memang ia tidak akan memadamkan api tersebut, 

tetapi 

AKU LEBIH TAKUT KEPADA ALLAH, 
KERANA ALLAH AKAN MENYOAL AKU NANTI

apakah yang aku lakukan untuk Agama Allah, 
dan Allah tidak akan bertanya samada aku berjaya 
memadamkan api itu ataupun tidak”


Publishing : Admin
 
Return to top of page SiteMap Follower TV Online Copyright © 2010 - 2017 | All Rights Reserved | SaHaBaT BUKIT BOTAK Edited by LAG