Info : Hak Anda & Kuasa Polis


Apakah hak anda apabila ditahan polis? 

Apakah maklumat yang boleh anda berikan kepada pihak polis? Hak Anda & Kuasa Polis

Tontoni video pendidikan ini untuk lebih memahami hak anda 
apabila disoal siat apabila anda ditahan oleh pihak polis.Producer/Penerbit: SUARAM, Pusat KOMAS, 
Rumah Anak Teater, Amnesty International (Malaysia) dan 
LLG Cultural & Developtment Centre.

 
Return to top of page SiteMap Follower TV Online Copyright © 2010 - 2017 | All Rights Reserved | SaHaBaT BUKIT BOTAK Edited by LAG